Курс за самоподготовка на учениците от 3 клас по математика.

Автор на курсаПенка Куршумова, преподавател в СОУ "Христо Смирненски", гр. Брезово

Курсът е разработен като част от дипломната й работа по Информатика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".