• 5 теста по 20 въпроса - граматични и правописни  норми
  • 5 теста по 20 въпроса - литература
  • 5 теста - аналитично четене
  • 2 примерни теста затворени въпроси по формата на НВО

Курсът за подготовка за външното оценяване по български език и литература за 7. клас има практическа насоченост. Съобразен е изцяло със задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми за 7. клас и цели да подпомогне учениците да усъвършенстват и прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до 7. клас включително. За да овладеят граматичната, правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език, за да вникнат в смисъла на предвидените литературни текстове и за да прилагат наученото в реални ситуации, на обучаващите се се предлагат:

• речник редките и остарели думи, срещани в произведенията, включени в учебната програма за 7. клас (131 входа);

речник на основните термини по български език (80 входа);

речник на основните термини по литература (77 входа);

• 17 урочни статии, съдържащи най-важното за подготовката на учениците по български език;

• 19 тренировъчни теста по български език с по 40 въпроса и акценти, съобразени с конкретните теми;

• над 110 различни упражнения върху учебния материал, съобразени с трудностите, които учениците обичайно имат;

• 11 урочни статии, съдържащи най-важното за подготовката на учениците по литература; различни снимки и клипове, свързани с авторите и творбите;

• 11 теста с по 20 въпроса за отделните литературни произведения;

• 4 комбинирани теста с въпроси върху всички литературни творби, включени в учебната програма за 7. клас;

• 4 комбинирани теста за външно оценяване;

• коментар върху правилата за създаване на преразказ на непознат текст с дидактическа задача;

• 5 примерни текста за преразказ на непознат текст с дидактическа задача.

Автор на курса: Любов Шишкова, преподавател в Националната гимназия по древни езици и култури