Пакетът за електронно обучение по математика за подготовка и успешно представяне на Държавните зрелостни изпити е разработен въз основа на учебно-изпитната програма на МОМН. Съдържа основните тематични ядра по програмата като отделни модули, които се надграждат в хода на обучението.

Въвеждащият модул съдържа терминологичен речник на най-използваните математически понятия, учебно-изпитната програма с критериите за оценка и новинарски форум, където могат да се коментират различни теми, свързани с обучението.

Всеки следващ тематичен модул съдържа уроци, в които се систематизират необходимите знания и набор от основни задачи. Предложените задания за самоподготовка и курсови работи подпомагат процеса на затвърждаване на наученото, а възможността те да бъдат оценявани от преподавателите дава възможност за реална оценка и самооценка на нивото на подготовка.

Всеки модул съдържа един или повече тестове, които се решават в системата и учениците могат веднага да получат обратна информация за нивото на знанията си по тази тема. Предвидена е възможността за провеждане на онлайн консултации с преподавателите.Уроците са разработени според изискванията на стандарта за електронно обучение SCORM.

Автор на електронното учебно помагало: Тодорка Глушкова

Курсът за електронно обучение по български език и литература за държавните зрелостни изпити е разработен въз основа на учебно-изпитната програма на МОМН.

Учeбното съдържание е организирано в 20 теми. Първите пет представят учебното съдържание по български език, което вече е усвоено в гимназиалния курс на обучение, и съдържат тестови задачи за упражнение. Следващите 15 теми са посветени на отделните автори, включени в програмата за OPR. Всеки от тях е представен чрез биография, основни акценти в творчеството му, задачи за упражнение и тестови задачи, организирани в кратки тренировъчни тестове. Предлагат се и речници, включващи основна филологическа терминология. Курсът завършва с два композирани теста, следващи изцяло последния модел на изпитен тест за ДЗИ по БЕЛ, предложен от МОМН.

Основната цел на курса е да актуализира и да систематизира учебния материал и да тренира зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ по български език и литература.

Автор: Албена Руневска